Linki

Związek Producentów Ryb – http://www.zpryb.pl/

Polskie Towarzystwo Rybackie – http://www.ptryb.pl/

Towarzystwo Promocji Ryb – Pan Karp http://www.pankarp.pl/

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsii – http://www.minrol.gov.pl

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa http://www.kowr.gov.pl/

ARiMR – http://www.arimr.gov.pl\

Instytut Rybactwa Śródlądowego – http://www.infish.com.pl/

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  – https://mgm.gov.pl/pl/rybolowstwo/

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – http://www.uwm.edu.pl/

Polski Związek Wędkarski  – http://www.pzw.org.pl