Zarząd

Leszek Młyńczyk

Leszek Młyńczyk

Prezes Zarządu

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie o specjalności dyplomowej – finanse.Od 1992r. wykonuje czynności doradztwa podatkowego. W 1998r. zostało to potwierdzone dokonaniem wpisu na krajową listę doradców podatkowych pod nr 05499.

Prowadzi Kancelarię Doradcy Podatkowego FORS oraz wraz z małżonką gospodarstwo rolne i stawy hodowlane.

Od lipca 2017r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Polskie Ryby Sp. z o.o.

Tomasz Siwiec

Tomasz Siwiec

Wiceprezes Zarządu

Absolwent Politechniki Radomskiej o specjalności dyplomowej – zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami. Ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Warmńsko -Mazurskim w Olsztynie  na kierunku ichtiologia i akwakultura.

Prowadzi gospodarstwo rolne i stawy hodowlane w Wielgiem .

Marek Trzcieliński

Marek Trzcieliński

Krzysztof Karoń

Krzysztof Karoń

Lech Staniszewski

Lech Staniszewski

Pawel Szudrowicz

Pawel Szudrowicz

Zbigniew Banaszak

Zbigniew Banaszak

Tadeusz Radziej

Tadeusz Radziej

Andrzej Grzesiak

Andrzej Grzesiak