Zarząd

Leszek Młyńczyk

Leszek Młyńczyk

Prezes Zarządu

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie o specjalności dyplomowej – finanse.Od 1992r. wykonuje czynności doradztwa podatkowego. W 1998r. zostało to potwierdzone dokonaniem wpisu na krajową listę doradców podatkowych pod nr 05499.

Prowadzi Kancelarię Doradcy Podatkowego FORS oraz wraz z małżonką gospodarstwo rolne i stawy hodowlane.

Od lipca 2017r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Polskie Ryby Sp. z o.o.

Zdzisław Banaszak

Zdzisław Banaszak

Członek Zarządu

Celina Młyńczyk

Celina Młyńczyk

Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

Lech Staniszewski

Lech Staniszewski

Rada Nadzorca

Krzysztof Karoń

Krzysztof Karoń

Rada Nadzorca

Marek Trzcieliński

Marek Trzcieliński

Rada Nadzorca

Pawel Szudrowicz

Pawel Szudrowicz

Rada Nadzorca

Tadeusz Radziej

Tadeusz Radziej

Rada Nadzorca

Andrzej Grzesiak

Andrzej Grzesiak

Rada Nadzorca